Gå direkt till huvudinnehållet

Oral lichen planus

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Lichen planus (LP) är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som manifesterar sig i hud- och slemhinnor. Oral LP (OLP) är en subgrupp som ofta drabbar medelålders personer.
Förekomst:
OLP förekommer hos 1–4 % av befolkningen och ses främst bland äldre kvinnor.
Symtom:
Utvecklas långsamt med bilaterala vita striae, papler och plack som kan ge sveda och brännande obehag. Det är vanligen de erytematösa och erosiva lesionerna som ger mest obehag.
Kliniska fynd:
Retikulära, erytematösa och/eller erosiva lesioner i munslemhinnan.
Diagnostik:
Undantagsvis behövs biopsi och histologisk bedömning.
Behandling:
Behandlingen är kronisk och symtomlindrande. Undvik faktorer som förvärrar besvären. De flesta svarar bra på lokal steroidbehandling.
 1. Eisen D. The clinical features, malignant potential, and systemic associations of oral lichen planus: A study of 723 patients. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 207-14. PMID: 11807431 PubMed  
 2. Gorsky M, Raviv M, Moskona D, Laufer M, Bodner L. Clinical characteristics and treatment of patients with oral lichen planus in Israel. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996; 82: 644-9. PubMed  
 3. Eisen D. The evaluation of cutaneous, genital, scalp, nail, esophageal, and ocular involvement in patients with oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 88: 431-6. PubMed  
 4. Shan J, Ma JM, Wang R, Liu QL, Fan Y. Proliferation and apoptosis of peripheral blood mononuclear cells in patients with oral lichen planus. Inflammation. 2013; 36(2):419-25 PubMed  
 5. Läkemedelsfrågan: Betablockerare kan ge lichen planus. Läkartidningen.se 2015-02-23. www.lakartidningen.se  
 6. Thongprasom K, Carrozzo M, Furness S, Lodi G. Interventions for treating oral lichen planus. Cochrane Database of Syst Rev 2011, Issue 7. Art. No.: CD001168. PMID: 21735381 PubMed  
 7. Lodi G, Manfredi M, Mercadante V, et al. Interventions for treating oral lichen planus: corticosteroid therapies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 2. Art. No.: CD001168. The Cochrane Library  
 8. Rozycki TW, Rogers RS, Pittelkow MR, et al. Topical tacrolimus in the treatment of symptomatic oral lichen planus: A series of 13 patients. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 27-34. PubMed  
 9. Kaliakatsou F, Hodgson TA, Lewsey JD, Hegarty AM, Murphy AG, Porter SR. Management of recalcitrant ulcerative oral lichen planus with topical tacrolimus. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 35-41. PubMed  
 10. Olivier V, Lacour JP, Mousnier A, Garraffo R, Monteil RA, Ortonne JP. Treatment of chronic erosive oral lichen planus with low concentrations of topical tacrolimus. An open prospective study. Arch Dermatol 2002; 138: 1335-8. PubMed  
 11. Choonhakarn C, Busaracome P, Sripanidkulchai B, Sarakarn P. The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008; 158: 573-7. PubMed  
 12. Trehan M, Taylor CR. Low-dose excimer 308-nm laser for the treatment of oral lichen planus. Arch Dermatol 2004; 140: 415-20. PMID: 15096369 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ylva-Britt Wahlin, universitetslektor odontologi, Umeå universitet