Toxisk epidermal nekrolys

Basfakta

Definition

  • Toxisk epidermal nekrolys är en sällsynt, akut, livshotande hudsjukdom som visar sig vid utbredd avlossning av epidermis och mucuosa i kombination med feber och organengagemang i varierande grad.1
  • Tillståndet är oftast läkemedelsinducerat.
  • Tidig diagnos, seponering av utlösande läkemedel och relevant stödbehandling är avgörande för om patienten kan överleva.
  • Eftersom sjukdomen är sällsynt är forskningen på området begränsad, och det finns få kvalitetsstudier.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.