Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsexantem

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Biverkning vid läkemedelsbehandling som visar sig i form av ett makulopapulöst utslag.
Förekomst:
En mycket vanlig kutan läkemedelsbiverkning.
Symtom:
Utslag ofta utan andra symtom. Lätt feber och klåda kan förekomma. 
Kliniska fynd:
Symmetriskt utslag med erytematösa, konfluerande makula och/eller papler, debuterar på bålen med spridning till extremiteter och ansikte. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs ofta med hjälp av anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Seponering av läkemedlet. Eventuellt symtomlindring med lokala kortisonpreparat.
  1. Waldman R, Whitaker-Worth D, Grant-Kels JM. Cutaneous adverse drug reactions: Kids are not just little people. Clin Dermatol. 2017;35(6):566-582. PMID:29191348. PubMed  
  2. Zachariae C, Gniadecki R, Veien N, et al. Akuta hudsjukdomar. Stockholm: Liber, 2005.
  3. Swanson L, Colven RM. Approach to the Patient with a Suspected Cutaneous Adverse Drug Reaction. Med Clin North Am. 2015;99(6):1337-1348. PMID:26476256. PubMed  
  4. Tareen A, Bygum A. Lægemiddeludslæt. Ugeskr Læger 2018; 180: V10170746. pmid:29690993 PubMed  
  5. Chung WH, Wang CW, Dao RL. Severe cutaneous adverse drug reactions. J Dermatol. 2016;43(7):758-766. PMID:27154258. PubMed  
  6. Abrams EM, Khan DA. Diagnosing and managing drug allergy. CMAJ. 2018;190(17):E532-E538. PMID:29712672. PubMed  
  • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas