Vägglöss

  • Definition:Cimex lectularis (och Cimex hemipterus) är parasitära, blodsugande insekter som tillhör gruppen vägglöss.
  • Förekomst:Förekomsten har ökat mycket under de senaste 20–30 åren.
  • Symtom:Bettmärken med intensiv klåda.
  • Kliniska fynd:Ofta finns erytem, svullnad, papler. Hudförändringarna är ofta linjära.
  • Diagnostik:Baseras på anamnes, kliniska fynd och identifiering av vägglöss.
  • Behandling:Symtombehandling med lokala glukokortikoider och systemiska antihistaminer. Förebyggande behandling. 

Basfakta

Definition

  • Cimex lectularis (och Cimex hemipterus) är parasitära, blodsugande insekter som tillhör gruppen vägglöss:1
    • Bedbugs/bed bugs på engelska
  • Bett från vägglöss likställs vanligen med ett myggbett.  

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.