Gå direkt till huvudinnehållet

Vägglöss

Senast reviderad:


Definition:
Cimex lectularis (och Cimex hemipterus) är parasitära, blodsugande insekter som tillhör gruppen vägglöss.
Förekomst:
Förekomsten har ökat mycket under de senaste 20–30 åren.
Symtom:
Bettmärken med intensiv klåda.
Kliniska fynd:
Ofta finns erytem, svullnad, papler. Hudförändringarna är ofta linjära.
Diagnostik:
Baseras på anamnes, kliniska fynd och identifiering av vägglöss.
Behandling:
Symtombehandling med lokala glukokortikoider och systemiska antihistaminer. Förebyggande behandling. 
  1. Ibrahim O, Syed UM, Tomecki KJ. Bedbugs: Helping your patient through an infestation. Cleve Clin J Med. 2017;84(3):207–211. PMID:28322676. PubMed  
  2. Lai O, Ho D, Glick S, et al. Bed bugs and possible transmission of human pathogens: a systematic review. Arch Dermatol Res 2016; 308(8): 531-538. pmid:27295087 PubMed  
  3. Folkhälsomyndigheten. Vägglöss. 2019-11-01 (Hämtad 2019-11-20). www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. CDC. Bed Bugs. 2017-12-04 (Hämtad 2019-11-20). www.cdc.gov  
  5. Persson Vinnersten, T. Cimex hemipterus (Fabricius, 1803) en etablerad vägglusart i Sverige (Heteroptera, Cimicidae). Entomologisk Tidskrift 138 (1): 67-70. Uppsala, Sweden 2017. www.sef.nu  
  6. McMenaman KS, Gausche-Hill M. Cimex lectularius ("Bed Bugs"): Recognition, Management, and Eradication. Pediatr Emerg Care. 2016;32(11):801–806. PMID:27811535. PubMed  
  7. Kemikalieinspektionen. Hus utan lus. Utan datum (Hämtad 2019-11-20). www.kemi.se  
  8. Kemikalieinspektionen. Medel mot skadedjur. Inget datum (Hämtad 2019-11-20). www.kemi.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas