Gå direkt till huvudinnehållet

Loppbett

Senast reviderad:


Definition:
Kliande reaktion i huden efter bett från loppor
Förekomst:
 Bett från främst fågelloppor är vanligt förekommande, framförallt under vår och försommar.
Symtom:
Kliande papler, ofta grupperade kring byxlinning eller anklar.
Kliniska fynd:
Ett fåtal kliande urtikariella papler, ibland med central vesikel.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild.
Behandling:
Ingen specifik behandling. Klådan kan behandlas med antihistamin och lokala kortikosteroider.
  1. Folkhelseinstittutet Norge. Fugleloppe/Hönseloppe 2010-03-19 uppdaterat 2015-04-10 (hämtad 2022-05-12). www.fhi.no  
  2. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om utvärtesparasiter som loppor och löss uppdaterat 2019-12-10 (hämtad 2022-05-12) www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Sveriges entomologiska förening. Loppor (Siphonaptera) hämtad 2022-05-12 www.sef.nu  
  4. DermNet NZ.Papular urticaria. August 2021 (hämtad 2022-05-16) dermnetnz.org  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim