Huvud- och flatlöss

  • Defintion:Huvudlöss fäster sig till håret på hårbotten. Flatlöss finns främst i könshår och överförs sexuellt. Kropps- eller klädlöss är numera ovanligt i Europa men kan ses hos personer med bristande hygien.
  • Förekomst:Huvudlöss är inte ovanligt och epidemier förekommer i förskolor, i skolmiljöer och där barn leker nära varandra. Angreppen förekommer oftast i åldern 5–12 år, men även hos vuxna. I Europa förekommer huvudlöss mest under sommar/höst.
  • Symtom:Klåda i hårbotten (huvudlöss) eller könshår (flatlöss).
  • Kliniska fynd:Fynd av ägg eller löss. Huvudlössen är 2–3 mm långa, grå, bruna eller svarta, eventuellt röda när de nyligen har sugit blod.
  • Diagnostik:Inspektion. Kamning i fuktigt hår mot vit handduk eller i torrt hår mot vitt underlag.
  • Behandling:Som regel är det nödvändigt med ett lokalverkande lusmedel i kombination med noggrann kamning av håret. Vid huvudlöss kan kamning användas som ensam behandling.

Basfakta

Definition

  • Två arter är vanligaste förekommande på människan – människolöss (Pediculus humanus) samt flatlöss (Pthirus pubis).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.