Akantolytisk dermatos

Basfakta

Definition

  • Grovers sjukdom, transient och ihållande akantolytisk dermatos.
  • Akantolys betyder att keratinocyterna i epidermis lossnar från varandra.
  • Beskrivs ofta som ett godartat, självbegränsande – övergående – tillstånd, men är ofta ihållande och svårt att behandla.1
  • Tillståndet beskrevs i sin helhet för första gången av Grover 1970.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.