Erythema nodosum

Basfakta

Definition

  • Erythema nodosum (knölros) är en typ av pannikulit (inflammation i underhudsfettet) som påverkar hudens subkutana fettvävnad.1
  • Tillståndet visar sig i debuten som röda knölar i huden, som är mycket känsliga för tryck.2
  • De flesta av knölarna är lokaliserade symmetriskt på de nedre extremiteternas framsida.
  • Även om erythema nodosum i regel inte har någon dokumenterad orsak är det viktigt att utreda om det föreligger en möjlig utlösande faktor.
  • I många fall är erythema nodosum ett tecken på en allvarlig sjukdom som är behandlingsbar. Hantering av den underliggande orsaken är det mest effektiva sättet att lindra erythema nodosum på.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.