Gå direkt till huvudinnehållet

Erythema nodosum

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
En typ av pannikulit (inflammation i underhudsfettet) som ofta, men inte alltid, utlöses av andra tillstånd.
Förekomst:
Ovanlig sjukdom. Förekommer hos såväl barn som vuxna, hos vuxna är det framför allt män som drabbas. 
Symtom:
Smärtsamma röda, runda/ovala hudförändringar främst på framsidan av underbenen. Sjukdomskänsla, artralgier och låggradig feber kan förekomma. 
Kliniska fynd:
Erytematösa, blålila, ömma förändringar främst pretibialt. Kan också förekomma på andra platser. Eventuellt tecken på bakomliggande tillstånd. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på kliniken. Blodprover och eventuellt bilddiagnostik görs för att kartlägga eventuella bakomliggande tillstånd.
Behandling:
Symtomlindring, främst med NSAID. Vila och eventuellt stödstrumpor. Behandling av bakomliggande tillstånd.
  1. Schwartz RA, Nervi SJ. Erythema nodosum: A sign of systemic disease. Am Fam Physician 2007; 75: 695-700. PubMed  
  2. Hafsi W, Badri T. Erythema Nodosum. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; June 6, 2020. PMID:29262192. PubMed  
  3. Chowaniec M, Starba A, Wiland P. Erythema nodosum - review of the literature. Reumatologia. 2016;54(2):79-82. PMID:27407284. PubMed  
  4. Leung AKC, Leong KF, Lam JM. Erythema nodosum. World J Pediatr. 2018;14(6):548-554. PMID:30269303. PubMed  
  5. Bjorn-Mortensen K, Ladefoged K, Simonsen J, et al. Erythema nodosum and the risk of tuberculosis in a high incidence setting. Int J Circumpolar Health. 2016;75:32666. PMID:27784508. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka