Gå direkt till huvudinnehållet

Keloid och hypertrofiskt ärr

Senast reviderad:


Definition:
Hypertrofiskt ärr är en upphöjd ärrbildning innanför den primära skadans gräns. Keloid definieras som ärrbildning utöver skadans ursprungliga gräns
Förekomst:
Keloid är vanligare hos personer med melaninrik hud. 
Symtom:
Tidigare trauma (kirurgi, brännskada, olycka), akne, öronpiercing, vattkoppor, vaccinationer och biopsering är de vanligaste predisponerande händelserna.
Kliniska fynd:
Typiskt för keloid och hypertrofiska ärr är att de är upphöjda.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild med anamnes på hudskada.
Behandling:
Vid keloid och hypertrofiskt ärr finns flera behandlingsalternativ såsom tryck, ockluderande förband, kortikosteroider och kirurgi.
  1. Ogawa R. Keloid and Hypertrophic Scars Are the Result of Chronic Inflammation in the Reticular Dermis. Int J Mol Sci. 2017;18(3):606. PMID:28287424. PubMed  
  2. Limandjaja GC, Niessen FB, Scheper RJ, Gibbs S. Hypertrophic scars and keloids: Overview of the evidence and practical guide for differentiating between these abnormal scars. Exp Dermatol. 2021;30(1):146-161. PMID:32479693. PubMed  
  3. Berman B, Perez OA, Konda S, et al. A review of the biologic effects, clinical efficacy, and safety of silicone elastomer sheeting for hypertrophic and keloid scar treatment and management. Dermatol Surg 2007; 33: 1291–1303.
  4. Carswell L, Borger J. Hypertrophic Scarring Keloids. Updated 2021 Aug 17. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. PMID:30725743. PubMed  
  5. Juckett G, Hartman-Adams H. Management of keloids and hypertrophic scars. Am Fam Physician 2009; 80: 253-60. PMID:19621835. PubMed  
  6. Grabowski G, Pacana MJ, Chen E. Keloid and Hypertrophic Scar Formation, Prevention, and Management: Standard Review of Abnormal Scarring in Orthopaedic Surgery. J Am Acad Orthop Surg. 2020;28(10):e408-e414. PMID:32109921. PubMed  
  7. Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH, Hobbs FD, Ramelet AA, Shakespeare PG et al. International clinical recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg 2002; 110: 560 - 71. PubMed  
  8. Akademiska sjukhuset. Behandlingsriktlinje för silikonbehandling av hypertrofiska ärr hos patienter med brännskada. 2017-01-11 (Hämtad 2021-11-01). www.akademiska.se  
  9. Berman B, Maderal A, Raphael B. Keloids and Hypertrophic Scars: Pathophysiology, Classification, and Treatment. Dermatol Surg. 2017;43 Suppl 1:S3-S18. PMID:27347634. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas