Keloid och hypertrofisk ärrbildning

Basfakta

Definition

  • Hypertrofiska ärr är en förtjockad ärrbildning innanför den primära skadans gräns som ofta går tillbaka med tiden.1
  • Keloid definieras som ärrbildning utöver skadans ursprungliga gräns. Vävnadsförändringarna går inte tillbaka, och de dyker vanligtvis upp igen efter en excision.2
  • Ärrhypertrofi ses vanligtvis inom en månad efter skadan, medan det kan gå upp till tre månader innan keloid utvecklas.3

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.