Lichen sclerosus hos kvinnor

  • Definition:En kronisk, progressiv, inflammatorisk hudsjukdom som oftast är lokaliserad till det anogenitala området.
  • Förekomst:Ovanlig sjukdom. Vanligast hos prepubertala flickor eller postmenopausala kvinnor.
  • Symtom:Vanligen intensiv klåda och smärta i vulva. Smärtor vid sex och miktion förekommer. Ibland miktionssvårigheter. 
  • Kliniska fynd:Hypopigmentering och atrofi i vulva och runt ändtarmsöppningen. Förändrad anatomi med tillbakabildning av labia majora. 
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Vanligen tas en biopsi för att bekräfta diagnosen. 
  • Behandling:Lokala extra starka kortisonpreparat för att minska symtom, minska sjukdomsprogress och minska risk för vulvacancer.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.