Lichen sclerosus hos kvinnor

Basfakta

Definition

 • Synonymer är vulvadystrofi, kraurosis vulvae, leukoplaki, vitfläckssjuka (och tidigare lichen sclerosus et atrophicus).
 • En kronisk, progressiv, inflammatorisk hudsjukdom som oftast är lokaliserad till det anogenitala området.1
 • Användning av beteckningen icke-neoplastiska epiteliala rubbningar föreslås. Rubbningarna indelas i tre kliniska tillstånd:2-3
  • Skivepitelhyperplasi
  • Lichen sclerosus
  • Andra dermatoser
 • Symtom i samband med vulvarubbningar är klåda, smärta (vulvodyni), ytlig dyspareuni och lesioner som kan vara vita, röda, pigmenterade, svullna eller ulcererade.4
 • Symtomen kan bero på infektioner, dermatologiska rubbningar, icke-neoplastiska eller neoplastiska vulvasjukdomar.
 • Upp till en tredjedel av patienterna har inga symtom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.