Håravfall hos kvinnor

  • Definition:Kvinnligt håravfall innebär först och främst tapp av hår kring mittlinjen mitt på skalpen. 
  • Förekomst:Ett ganska vanligt fenomen. 
  • Symtom:Håravfall är vanligast centralt på huvudet men det kan ibland finnas på andra platser.
  • Kliniska fynd:Fördelningen av håravfallet och och tjockleken/tätheten av hår ger indikationer på typ av håravfall. 
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar har som uppgift att utesluta underliggande orsaker. Blodprover, hormonprover, svampundersökningar kan vara aktuellt. 
  • Behandling:Möjliga behandlingar är lokalt minoxidil, antiandrogena mediciner och hårtransplantation hos utvalda patienter. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.