Alopecia areata

  • Definition:En inflammatorisk hudsjukdom med fläckformigt håravfall, vanligast på huvudet.
  • Förekomst:Vanlig orsak till håravfall. 
  • Anamnes:Vanligast inga besvär, endast subakut debut av kala fläckar. I ovanliga fall diffust eller totalt håravfall. 
  • Kliniska fynd:Fläckvist håravfall med cirkulära (runda/ovala), hårlösa områden utan ärrbildning.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
  • Behandling:Expektans kan i många fall på grund av att prognosen är god. Lokala kortikosteroider. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.