Gå direkt till huvudinnehållet

Alopecia areata

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
En inflammatorisk hudsjukdom med fläckformigt håravfall, vanligast på huvudet.
Förekomst:
Vanlig orsak till håravfall. 
Anamnes:
Vanligast inga besvär, endast subakut debut av kala fläckar. I ovanliga fall diffust eller totalt håravfall. 
Kliniska fynd:
Fläckvist håravfall med cirkulära (runda/ovala), hårlösa områden utan ärrbildning.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Expektans kan i många fall på grund av att prognosen är god. Lokala kortikosteroider. 
 1. Bertolino AP. Alopecia areata. A clinical overview. Postgrad Med 2000;107:81-5,89-90.
 2. Phillips TG, Slomiany WP, Allison R. Hair Loss: Common Causes and Treatment. Am Fam Physician. 2017;96(6):371‐378. PMID:28925637. PubMed  
 3. Strazzulla LC, Wang EHC, Avila L, et al. Alopecia areata: Disease characteristics, clinical evaluation, and new perspectives on pathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2018;78(1):1‐12. PMID:29241771. PubMed  
 4. Pratt CH, King LE Jr, Messenger AG, et al. Alopecia areata. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17011. PMID:28300084.
 5. Madani S, Shapiro J. Alopecia areata update. J Am Acad Dermatol 2000; 42: 549-70. PubMed  
 6. Cerman AA, Solak SS; Altunay IK. Vitamin D defieciency in alopecia areata. Br J Dermatol 2014. doi:10.1111/bjd.12980 DOI  
 7. Harries MJ, Sun J, Paus R, King LE. Management of alopecia areata. BMJ 2010; 341: c3671. BMJ (DOI)  
 8. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Håravfall. Medicinskt godkänd 2016-05-01 (Hämtad 2020-05-27). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 9. Lee S, Lee YB, Kim BJ, et al. Screening of thyroid function and autoantibodies in patients with alopecia areata: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2019;80(5):1410‐1413.e4. PMID:30447313. PubMed  
 10. Delamere FM, Sladden MM, Dobbins HM, Leonardi-Bee J. Interventions for alopecia areata. Cochrane Database Syst Rev, issue 2, 2008. CD004413. Cochrane (DOI)  
 11. Messenger AG, et al. Alopecia Areata. UpToDate. Last updated Mar 09, 2020 (Hämtad 2020-05-27). www.uptodate.com  
 12. Strazzulla LC, Wang EHC, Avila L, et al. Alopecia areata: An appraisal of new treatment approaches and overview of current therapies. J Am Acad Dermatol. 2018;78(1):15‐24. PMID:29241773. PubMed  
 13. Joly P, Lafon A, Houivet E, et al. Efficacy of Methotrexate Alone vs Methotrexate Plus Low-Dose Prednisone in Patients With Alopecia Areata Totalis or Universalis A 2-Step Double-Blind Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2023. pmid:36884234 PubMed  
 14. Tosti A, Bellavista S, Iorizzo M. Alopecia areata: a long term follow-up study of 191 patients. J Am Acad Dermatol 2006; 55: 438–41.
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Lena Wanger, med dr och hudspecialist, Stockholm