Soleksem, polymorf ljusdermatit

  • Definition:Utveckling av utslag eller besvärande klåda eller stickningar i huden efter exponering för solljus
  • Förekomst:Vanligast hos unga personer (särskilt kvinnor), på våren och tidig sommar.
  • Symtom:Klåda med i regel utslag på solexponerade områden.
  • Kliniska fynd:Vanligtvis aggressivt, diffust erytem med inslag av papler, vesikler, plaque och insektsbettliknande förändringar.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Prevention (skyddande kläder, solkräm SPF 50+). Lokala kortikosteroider vid symtom.

Basfakta

Definition

  • Soleksem definieras som utveckling av utslag eller besvärande klåda eller stickningar i huden efter exponering för solljus:
    • Synonymer är polymorf ljusdermatit/-os eller solallergi, på engelska polymorphous/polymorphic light eruption1-2
  • Soleksem är ett akut tillstånd. Vid kroniska besvär bör alternativa och sällsynta orsaker till fotosensitivitet misstänkas.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.