Tinea corporis (ringorm)

  • Definition:Dermatofytinfektion på huden, ofta zoonos.
  • Förekomst:Förekommer sällan hos barn, ökande förekomst med ålder.
  • Symtom:Ringorm–rund fläck med markerad och röd ring.
  • Kliniska fynd:I randzonen ses erytematös, lätt fjällande hud, ibland med små vesiklar och pustler.
  • Diagnostik:Provtagning för direktmikroskopi och/eller odling tas före behandling.
  • Behandling:Vid enstaka lesioner är lokalbehandling med antimykotika ofta tillräckligt.

Basfakta

Definition

  • Tinea corporis är en ytlig dermatofytinfektion som karaktäriseras av antingen inflammatoriska eller icke-inflammatoriska lesioner på kroppen, kallas också för ringorm.1
  • I princip är det två svamparter som infekterar människans hud, jästsvamp och dermatofyter:
    • Beteckningen ringorm omfattar alla ytliga svampinfektioner i huden, som orsakas av dermatofyter

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.