Gå direkt till huvudinnehållet

Tinea corporis, ringorm

Senast reviderad:


Definition:
Dermatofytinfektion på huden, ofta zoonos.
Förekomst:
vanligast bland barn före tonåren.
Symtom:
Ringorm – rund fläck med markerad och röd ring.
Kliniska fynd:
I randzonen ses erytematös, lätt fjällande hud, ibland med små vesiklar och pustler.
Diagnostik:
Prov för mikroskopi och odling bör tas vid många och utbredda lesioner.
Behandling:
Vid enstaka lesioner är lokalbehandling med antimykotika ofta tillräckligt.
  1. Pires CA, Cruz NF, Lobato AM, Sousa PO, Carneiro FR, Mendes AM. Clinical, epidemiological, and therapeutic profile of dermatophytosis. An Bras Dermatol. 2014 Mar-Apr. 89(2):259-64. PMID: 24770502 PubMed  
  2. Yee G, Al Aboud AM. Tinea Corporis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 22, 2021. PMID: 31335080 PubMed  
  3. El-Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 4;8:CD009992. DOI: 10.1002/14651858.CD009992.pub2. PMID: 25090020 PubMed  
  4. Hudsjukdomar. Läkemedelsboken 2014. www.lakemedelsboken.se  
  5. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PMID: 18533375 PubMed  
  6. Miyajima Y, Satoh K, Uchida T, et al. Rapid real-time diagnostic PCR for Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes in patients with tinea unguium and tinea pedis using specific fluorescent probes. J Dermatol Sci. 2013 Mar;69(3):229-35. PubMed  
  7. Adams BB. Tinea corporis gladiatorum: a cross-sectional study. J Am Acad Dermatol 2000; 43: 1039-41. PubMed  
  • Faktagranskad av: Caroline Danell, specialist i dermatologi, Diagnostiskt centrum Hud, Stockholm
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet