Gå direkt till huvudinnehållet

Tinea corporis (ringorm)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Dermatofytinfektion på huden, ofta zoonos.
Förekomst:
Förekommer sällan hos barn, ökande förekomst med ålder.
Symtom:
Ringorm–rund fläck med markerad och röd ring.
Kliniska fynd:
I randzonen ses erytematös, lätt fjällande hud, ibland med små vesiklar och pustler.
Diagnostik:
Provtagning för direktmikroskopi och/eller odling tas före behandling.
Behandling:
Vid enstaka lesioner är lokalbehandling med antimykotika ofta tillräckligt.
  1. Pires CA, Cruz NF, Lobato AM, Sousa PO, Carneiro FR, Mendes AM. Clinical, epidemiological, and therapeutic profile of dermatophytosis. An Bras Dermatol. 2014 Mar-Apr. 89(2):259-64.
  2. Adams BB. Tinea corporis gladiatorum: a cross-sectional study. J Am Acad Dermatol 2000; 43: 1039-41. PubMed  
  3. Miyajima Y, Satoh K, Uchida T, et al. Rapid real-time diagnostic PCR for Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes in patients with tinea unguium and tinea pedis using specific fluorescent probes. J Dermatol Sci. 2013 Mar;69(3):229-35. PubMed  
  4. El-Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 4;8:CD009992. DOI: 10.1002/14651858.CD009992.pub2. DOI  
  5. Hudsjukdomar. Läkemedelsboken 2014. www.lakemedelsboken.se  
  6. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed  
  • Nuvarande Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Tidigare Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus