Tinea capitis – svamp i hårbotten

  • DEFINITION:Svampinfektion i hårbotten.
  • FÖREKOMST:Det är den vanligaste svampinfektionen hos barn.
  • SYMTOM:Fjällande bara fläckar (hårtapp) med eller utan inflammation.
  • KLINISKA FYND:Fläckvis allopeci.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen bör bekräftas med direktmikroskopi och/eller med odling.
  • BEHANDLING:Per oral behandling med antimykotika rekommenderas.

Basfakta

Definition

  • Svamp i hårbotten är vanligast hos barn.1
  • Vanligt med över- och underdiagnostik.
  • Läs mer om svampinfektioner i huden (dermatomykoser).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.