Gå direkt till huvudinnehållet

Svampinfektion i hårbotten, tinea capitis

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Svampinfektion i hårbotten.
Förekomst:
Den vanligaste svampinfektionen hos barn.
Symtom:
Fjällande fläckar (håravfall) med eller utan inflammation. Måttlig till svår klåda.
Kliniska fynd:
Runda (annulära) fjällande plack med erytem, ibland med pustler och induration. Senare fläckvis allopeci.
Diagnostik:
Diagnosen bör bekräftas med svampodling och helst direktmikroskopi.
Behandling:
Peroral behandling med antimykotika krävs vid verifierad tinea capitis.
 1. Al Aboud AM, Crane JS. Tinea Capitis. StatPearls. June 29, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed  
 3. Handler MZ. Tinea capitis. Medscape, last updated Jun 13, 2018. emedicine.medscape.com  
 4. Lacarrubba F, Micali G, Tosti A. Scalp Dermoscopy or Trichoscopy. Curr Probl Dermatol. 2015 Feb. 47:21-32. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Fuller LC, Child FC, Midgley G, Higgins EM. Scalp ringworm in south-east London and an analysis of a cohort of patients from a paediatric dermatology department. Br J Dermatol 2003; 148: 985-8. PubMed  
 6. Mounsey AL, Reed SW. Diagnosing and treating hair loss. Am Fam Physician 2009; 80: 356-62. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Svampinfektioner i hud, naglar och munhåla. Hämtad 2020-08-06 nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 8. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. British Medical Journal  
 9. Caceres-Rios H, Rueda M, Ballona R, Bustamante B. Comparison of terbinafine and griseofulvin in the treatment of tinea capitis. J Am Acad Dermatol 2000; 42: 80-4. PubMed  
 10. Fuller LC, Smith CH, Cerio R, Marsden RA, Midgley G, Beard AL, et al. A randomized comparison of 4 weeks of terbinafine vs. 8 weeks of griseofulvin for the treatment of tinea capitis. Br J Dermatol 2001; 144: 321-7. PubMed  
 11. Gupta AK, Adam P, Dlova N, Lynde CW, Hofstader S, Morar N, et al. Therapeutic options for the treatment of tinea capitis caused by Trichophyton species: griseofulvin versus the new oral antifungal agents, terbinafine, itraconazole, and fluconazole. Pediatr Dermatol 2001; 18: 433-8. PubMed  
 12. Chen X, Jiang X, Yang M, González U, Lin X, Hua X, Xue S, Zhang M, Bennett C. Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004685. DOI: 10.1002/14651858.CD004685.pub3 DOI  
 13. Gupta AK, Mays RR, Versteeg SG, et al. Tinea capitis in children: a systematic review of management. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(12):2264-2274. PMID: 29797669 PubMed  
 • Caroline Simberg Danell, specialist i dermatologi GHP Hudcentrum Hagastaden, Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet