Seborroiskt eksem

  • Definition:Fjällande kroniskt eksem med eventuell rodnad och klåda hos vuxna. Hos spädbarn ofta skorv.
  • Förekomst:Ungefär 10% hos barn och vuxna.
  • Symtom:Fjällande eksem, rodnad, klåda. Hos spädbarn skorv.
  • Kliniska fynd:Fet fjällning med eventuell rodnad i hårbotten, ansikte, bål eller intertriginösa områden hos vuxna.
  • Diagnostik:Klinisk bild.
  • Behandling:Svampdödande lokalt medel och eventuell kombination med lokalt kortison är ofta förstahandsval.

Basfakta

Definition

  • Fjällande kroniskt eksem (dermatit) som uppstår i hudområden med hög förekomst av talgkörtlar och som drabbar hårbotten, ansikte, bål och intertriginösa områden.1
  • Hos ungdomar och vuxna yttrar sig tillståndet oftast som ”mjäll” eller som ett lindrigt till markerat erytem i nasolabialvecken.
  • Hos spädbarn och småbarn är seborroiskt eksem i hårbotten vanligt och kallas för skorv eller mjölkskorv.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.