Gå direkt till huvudinnehållet

Seborroiskt eksem

Senast reviderad:


Definition:
Kroniskt eksem med fet fjällning och rodnad som uppstår i hudområden med hög förekomst av talgkörtlar.
Förekomst:
Prevalensen är högst bland spädbarn i åldern 2–12 månader, under puberteten och hos unga vuxna. En ny topp kan ses runt 50 års ålder. Bland friska vuxna  är prevalensen 1–5 %.
Symtom:
Fjällande eksem, rodnad, klåda. Hos spädbarn/småbarn skorv.
Kliniska fynd:
Fet fjällning med eventuell rodnad i hårbotten, ansikte, bål eller intertriginösa områden hos vuxna.
Diagnostik:
Klinisk bild.
Behandling:
Svampdödande lokalt medel och eventuell kombination med lokalt kortison är ofta förstahandsval.
  1. Clark GW, Pope SM, Jaboori KA. Diagnosis and treatment of seborrheic dermatitis. Am Fam Physician. 2015 Feb 1;91(3):185-90. PMID: 25822272 PubMed  
  2. Hald M, Arendrup MC, Svejgaard EL, et al. Evidence-based Danish guidelines for the treatment of Malassezia-related skin diseases. Acta dermato-venereologica. 2015;95:12-9. PMID: 24556907 PubMed  
  3. Victoire A, Magin P, Coughlan J, van Driel ML. Interventions for infantile seborrhoeic dermatitis (including cradle cap). Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 4;3(3):CD011380. doi: 10.1002/14651858.CD011380.pub2. PMID: 30828791 PubMed  
  4. Tucker D, Masood S. Seborrheic Dermatitis. 2022 Aug 1. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 31869171 PubMed  
  5. Tomic S, Kuric I, Kuric TG et al. Seborrheic Dermatitis Is Related to Motor Symptoms in Parkinson's Disease. J Clin Neurol. 2022 Nov;18(6):628-634. PMID: 36367060 PubMed  
  6. Jackson JM, Alexis A, Zirwas M, Taylor S. Unmet needs for patients with seborrheic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2022 Dec 17:S0190-9622(22)03307-2. Epub ahead of print. PMID: 36538948 PubMed  
  7. Kastarinen H, Oksanen T, Okokon EO, et al. Topical anti-inflammatory agents for seborrhoeic dermatitis of the face or scalp. Cochrane Database Syst Rev. 2014 May 19;5. DOI: 10.1002/14651858.CD009446.pub2. PMID: 24838779 PubMed  
  8. Okokon EO, Verbeek JH, Ruotsalainen JH, Ojo OA, Bakhoya VN. Topical antifungals for seborrhoeic dermatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 May 2;(5):CD008138. doi: 10.1002/14651858.CD008138.pub3. PMID: 25933684 PubMed  
  • Faktagranskad av: Caroline Danell, specialist i dermatologi, Diagnostiskt centrum Hud, Stockholm
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet