Psoriasis

  • Definition:Psoriasis är en kronisk, recidiverande, inflammatorisk hudsjukdom med välavgränsade, erytematösa och fjällande lesioner.
  • Förekomst:Livstidsrevalensen är 2–4 %.
  • Symtom:Hudförändringar och klåda. Ledsymtom utvecklas hos 10–40 %.
  • Kliniska fynd:Välavgränsade, erytematösa plack, täckta av tjocka, vita eller silverglänsande, stearinliknande, delvis fastsittande fjäll. Vanligaste lokalisationer är hårbotten, armbågar och knän.
  • Diagnostik:Inga tilläggsundersökningar behövs i regel bortsett från eventuell biopsi vid tveksamhet om diagnosen.
  • Behandling:Lokalbehandling är i det flesta fall tillräckligt. Vid svåra former ges behandling med fototerapi eller systemiska immunsuppressiva läkemedel.

Basfakta

Definition

  • Psoriasis är en kronisk, recidiverande, inflammatorisk hudsjukdom med välavgränsade, erytematösa, fjällande lesioner på extensorsidorna av kroppen och på huvudet.
  • Vid psoriasis sker keratinocyternas celldelning 10–20 gånger snabbare än i normal hud, och cellmognaden är störd. Psoriasislesionerna innehåller stora mängder aktiverade T-lymfocyter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.