Pityriasis versicolor

  • Definition:Infektion med jästsvampen Malassezia furfur som leder till en ytlig svampinfektion. 
  • Förekomst:Livstidsprevalensen är cirka 1–2 %.
  • Symtom:Symtomen är fläckvisa pigmentförändringar som är lokaliserade till bröstkorg, rygg och proximala extremiteter.
  • Kliniska fynd:Den typiska bilden är välavgränsade fläckar med brunpigmenterade till ljusröda minimalt fjällande områden. 
  • Diagnostik:Aktuella undersökningar kan vara direktmikroskopi eller flouroscens-undersökning. Ofta kan klinisk bedömning räcka.
  • Behandling:Lokalbehandling med selenhaltigt schampo samt antimykotika. 

Basfakta

Definition

  • Kallas också tinea versicolor.1
  • Infektion framförallt med jästsvampen Malassezia furfur som tidigare benämdes Pityrosporum ovale.
  • Är en vanlig, ytlig, benign svampinfektion som i regel karakteriseras av hypopigmenterade eller hyperpigmenterade makulae och fläckar som kan vara lätt fjällande. Ses på bröstet och ryggen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.