Gå direkt till huvudinnehållet

Pityriasis versicolor

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion med jästsvampen Malassezia furfur som leder till en ytlig svampinfektion. 
Förekomst:
Livstidsprevalensen är cirka 1–2 %.
Symtom:
Fläckvisa pigmentförändringar som är lokaliserade till bröstkorg, rygg och proximala extremiteter.
Kliniska fynd:
Välavgränsade fläckar med brunpigmenterade till ljusröda minimalt fjällande områden. 
Diagnostik:
Ofta räcker klinisk bedömning.
Behandling:
Lokalbehandling med selenhaltigt schampo samt antimykotika. 
 1. Gupta AK, Foley KA. Antifungal Treatment for Pityriasis Versicolor. J Fungi (Basel). 2015;1(1):13–29. Published 2015 Mar 12. doi:10.3390/jof1010013. PMID: 29376896 PubMed  
 2. Sayed C. Tinea versicolor. Medscape, last updated Jun 09, 2020. emedicine.medscape.com  
 3. Hald M, Arendrup MC, Svejgaard EL, et al. Evidence-based Danish guidelines for the treatment of Malassezia-related skin diseases. Acta dermato-venereologica. 2015;95:12-9. PMID: 24556907 PubMed  
 4. Schwartz RA. Superficial fungal infections. Lancet 2004; 364: 1173-82. PubMed  
 5. Prohic A, Jovovic Sadikovic T, Krupalija-Fazlic M, Kuskunovic-Vlahovljak S. Malassezia species in healthy skin and in dermatological conditions. Int J Dermatol. 2016 May. 55 (5):494-504. pmid: 26710919 PubMed  
 6. Elyas A, Bradley M. Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp An introduction to skin disease in melanin rich skin. Lakartidningen. 2021 Mar 1;118:20208. Swedish. PMID: 33647160 PubMed  
 7. Gupta AK, Lane D, Paquet M. Systematic review of systemic treatments for tinea versicolor and evidence-based dosing regimen recommendations. J Cutan Med Surg. 2014 Mar-Apr. 18(2):79-90. PMID: 24636433 PubMed  
 8. Gupta AK, Lyons DC. Pityriasis versicolor: an update on pharmacological treatment options. Expert Opin Pharmacother. 2014 Aug. 15(12):1707-13. PMID: 24991691 PubMed  
 9. Cantrell WC, Elewksi BE. Can pityriasis versicolor be treated with 2% ketoconazole foam?. J Drugs Dermatol. 2014 Jul 1. 13(7):855-9. PMID: 25007370 PubMed  
 10. Budimulja U, Paul C. One-week terbinafine 1% solution in pityriasis versicolor: twice-daily application is more effective than once-daily. J Dermatol Treat 2002; 13: 39-40. PubMed  
 11. Qiao J, Li R, Ding Y, Fang H. Photodynamic therapy in the treatment of superficial mycoses: an evidence-based evaluation. Mycopathologia. 2010. 170:339-343. PMID: 20526681 PubMed  
 12. Gupta AK, Kogan N, Batra R. Pityriasis versicolor: a review of pharmacological treatment options. Expert Opin Pharmacother 2005;6:165-178. PubMed  
 13. Faergemann J. The role of Malassezia yeasts in skin diseases. Mikol Lek 2004; 11: 129-33. PubMed  
 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Trondheim
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet