Gå direkt till huvudinnehållet

Pityriasis versicolor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion med jästsvampen Malassezia furfur som leder till en ytlig svampinfektion. 
Förekomst:
Livstidsprevalensen är cirka 1–2 %.
Symtom:
Symtomen är fläckvisa pigmentförändringar som är lokaliserade till bröstkorg, rygg och proximala extremiteter.
Kliniska fynd:
Den typiska bilden är välavgränsade fläckar med brunpigmenterade till ljusröda minimalt fjällande områden. 
Diagnostik:
Aktuella undersökningar kan vara direktmikroskopi eller flouroscens-undersökning. Ofta kan klinisk bedömning räcka.
Behandling:
Lokalbehandling med selenhaltigt schampo samt antimykotika. 
 1. Gupta AK, Foley KA. Antifungal Treatment for Pityriasis Versicolor. J Fungi (Basel). 2015;1(1):13–29. Published 2015 Mar 12. doi:10.3390/jof1010013 DOI  
 2. Hald M, Arendrup MC, Svejgaard EL, et al. Evidence-based Danish guidelines for the treatment of Malassezia-related skin diseases. Acta dermato-venereologica. 2015;95:12-9.
 3. Elyas A. Bradley M. Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. Läkartidningen. 2021,118:20208. lakartidningen.se  
 4. Gupta AK, Lane D, Paquet M. Systematic review of systemic treatments for tinea versicolor and evidence-based dosing regimen recommendations. J Cutan Med Surg. 2014 Mar-Apr. 18(2):79-90. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Gupta AK, Lyons DC. Pityriasis versicolor: an update on pharmacological treatment options. Expert Opin Pharmacother. 2014 Aug. 15(12):1707-13. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. Schwartz RA. Superficial fungal infections. Lancet 2004; 364: 1173-82. PubMed  
 7. Läkemedelsboken 2014. www.xn--lkemedelsboken-5hb.se  
 8. Budimulja U, Paul C. One-week terbinafine 1% solution in pityriasis versicolor: twice-daily application is more effective than once-daily. J Dermatol Treat 2002; 13: 39-40. PubMed  
 9. Qiao J, Li R, Ding Y, Fang H. Photodynamic therapy in the treatment of superficial mycoses: an evidence-based evaluation. Mycopathologia. 2010. 170:339-343. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. Gupta AK, Kogan N, Batra R. Pityriasis versicolor: a review of pharmacological treatment options. Expert Opin Pharmacother 2005;6:165-178. PubMed  
 11. Faergemann J. The role of Malassezia yeasts in skin diseases. Mikol Lek 2004; 11: 129-33. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus