Pityriasis rosea

 • Definition:Vanlig, självbegränsande inflammatorisk hudsjukdom som karakteriseras av fjällande hudförändringar.
 • Förekomst:Ganska vanlig hudsjukdom, vanligast mellan 10–35 års ålder.
 • Symtom:Utslag med eller utan klåda. Prodromala symtom kan ha förekommit.
 • Kliniska fynd:Vanligen först en större hudförändring (primärmedaljong) som föregår ett mer generellt utslag. 
 • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
 • Behandling:Symtomlindring med mjukgörande, lokala kortikosteroider och antihistaminer kan prövas.

Basfakta

Definition

 • Vanlig, självbegränsande inflammatorisk hudsjukdom som karakterisas av fjällande hudförändringar:1
  • Kallas också för medaljongsjukan eller fjällros
  • Pityriasis betyder fjäll och syftar på den att hudförändringarna karakteriseras av en lätt fjällning som oftast har rosa färg (rosea)2
 • Tillståndet debuterar ofta med en större primärmedaljong som sedan följs av små ovala utslag orienterade i hudens längdriktning
 • Durationen är vanligen 2–12 veckor.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.