Gå direkt till huvudinnehållet

Pityriasis rosea

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Vanlig, självbegränsande inflammatorisk hudsjukdom som karakteriseras av fjällande hudförändringar.
Förekomst:
Ganska vanlig hudsjukdom, vanligast mellan 10–35 års ålder.
Symtom:
Utslag med eller utan klåda. Prodromala symtom kan ha förekommit.
Kliniska fynd:
Vanligen först en större hudförändring (primärmedaljong) som föregår ett mer generellt utslag. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Symtomlindring med mjukgörande, lokala kortikosteroider och antihistaminer kan prövas.
 1. Villalon-Gomez JM. Pityriasis Rosea: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician 2018; 97(1): 38-44. pmid:29365241 PubMed  
 2. Contreras-Ruiz J, Peternel S, Jiménez Gutiérrez C, Culav-Koscak I, Reveiz L, Silbermann-Reynoso ML. Interventions for pityriasis rosea. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(10):CD005068. PMID:31684696. PubMed  
 3. Eisman S, Sinclair R. Pityriasis rosea. BMJ. 2015;351:h5233. Published 2015 Oct 29. PMID:26514823. PubMed  
 4. Urbina F, Das A, Sudy E. Clinical variants of pityriasis rosea. World J Clin Cases. 2017;5(6):203–211. PMID:28685133.
 5. Drago F, Ciccarese G, Rebora A, Broccolo F, Parodi A. Pityriasis Rosea: A Comprehensive Classification. Dermatology. 2016;232(4):431–437. PMID:27096928. PubMed  
 6. Elyas A. Bradley M. Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. Läkartidningen. 2021,118:20208. lakartidningen.se  
 7. Sonthalia S, Kumar A, Zawar V, et al. Double-blind randomized placebo-controlled trial to evaluate the efficacy and safety of short-course low-dose oral prednisolone in pityriasis rosea. J Dermatolog Treat. 2018;29(6):617–622. PMID:29363373. PubMed  
 8. Litchman G, Nair PA, Le JK. Pityriasis Rosea. StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan (Hämtad 2019-12-11).12. Villalon-Gomez JM. Pityriasis Rosea: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician 2018; 97(1): 38-44. pmid:29365241 PubMed  
 9. Monastirli A et al. Gestational Pityriasis Rosea: Suggestions for Approaching Affected Pregnant Women. Acta Dermatovenerol Croat 24:312-313. 2016 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus