Gå direkt till huvudinnehållet

Neurodermatit, lichen simplex chronicus

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Ett välavgränsat, ofta hyperpigmenterat område eller plack med förtjockad lichenifierad hud till följd av långvarig rivning. En underliggande hudsjukdom saknas.
Förekomst:
Ett vanligt tillstånd.
Symtom:
Symtomen är irriterande klåda som inte går att kontrollera, är värre om natten samt kan förvärras av värme, svett och kläder som kan irritera.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är enstaka eller multipla erytematösa (akut) till violetta (kroniska) lichenifierade fläckar och plack, ofta i nacken, perianalt och andra lokalisationer. 
Diagnostik:
Inga tilläggsundersökningar är nödvändiga.
Behandling:
Behandlingen är god hudhygien, potenta lokala kortikosteroider eller kalcineurinhämmare samt eventuellt sederande läkemedel.
  1. Lotti T, Buggaiani G, Prignano F. Prurigo nodularis and lichen simplex chronicus. Dermatol Ther 2008; 21: 42-46. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Swick BL. Lichen simplex chronicus. Best Practice, last updated Nov 29, 2016. bestpractice.bmj.com  
  3. Lynch PJ. Lichen simplex chronicus (atopic/neurodermatitis) of the anogential region. Dermatol Ther 2004; 17: 8-19. PubMed  
  4. Konuk N, Koca R, Atik L, et al. Psychopathology, depression and dissociative experiences in patients with lichen simplex chronicus. Gen Hosp Psychiatry 2007; 29: 232-235. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  5. Elyas A. Bradley M. Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. Läkartidningen. 2021,118:20208. lakartidningen.se  
  6. Asplund M, Calling S, Spirén A. Prurigo nodularis – vid svårare symtom kan pregabalin övervägas. Läkartidningen. 2015,112:DRFM. lakartidningen.se  
  7. Tan ES, Tan AS, Tey HL. Effective treatment of scrotal lichen simplex chronicus with 0.1% tacrolimus ointment: an observational study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015;29:1448-1449. PubMed  
  8. Vaidya DC, Schwartz RA. Prurigo nodularis: a benign dermatosis derived from a persistent pruritus. Acta Dermatovenerol Croat 2008;16:38-44. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas