Mycosis fungoides

Basfakta

Definition

  • Kutant T-cellslymfom är en komplex samling tillstånd med olika manifestationer, kliniska förlopp och terapeutiska överväganden.1
  • Mycosis fungoides där huden har plana fläckar, tunna plack eller tumörer, är den vanligaste formen av kutant T-cellslymfom och utgör ca 60 %.
  • Klassificeras som ett non-Hodgkins, perifert T-cellslymfom i huden.
  • Sezarys syndrom är en aggressivare leukemisk variant av kutant T-cellslymfom där ett större antal cirkulerande maligna (Sezary) celler kan påvisas i perifert blod.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.