Gå direkt till huvudinnehållet

Ljumsksvamp, tinea cruris

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ytlig hudinfektion på grund av svamp i ljumsken.
Förekomst:
Vanligt hos unga idrottsaktiva män.
Symtom:
Utslag och klåda i ljumskar och lite ner över låren.
Kliniska fynd:
Lesionen har en skarp avgränsning en bit ner på låret, ofta central uppklarning och en aktiv, fjällande kant.
Diagnostik:
Klinisk diagnos, i oklara fall direktmikroskopi/svampodling.
Behandling:
Lokalbehandling med antimykotika.
  1. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed  
  2. Wiederkehr M. Tinea cruris. Medscape, last updated Feb 22, 2018.
  3. Ely JW, Rosenfeld S, Stone MS. Diagnosis and management of tinea infections. Am Fam Physician. 2014 Nov 15;90(10):702-711. PubMed  
  4. Svampinfektioner i hud, naglar och munhåla. Nationellt kliniskt kunksapsstöd . Hämta 2020-08-06 nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  5. El-Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(8):CD009992. Published 2014 Aug 4. PMID: 25090020 PubMed  
  6. van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, El-Gohary M.. Evidence-based topical treatments for tinea cruris and tinea corporis: a summary of a Cochrane systematic review.. Br J Dermatol 2015. pmid:25294700 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim