Gå direkt till huvudinnehållet

Allergiskt och icke-allergiskt kontakteksem

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Ett inflammatoriskt hudtillstånd, karaktäriserat av erytem, fjällning och klåda, som utlöses av ett toxiskt agens eller ett allergen.
Förekomst:
Relativt vanligt tillstånd, särskilt bland personer med riskyrken.
Symtom:
Erytem och klåda. Vid akut eksem kan vesikler, blåsor, pustler och erosioner uppstå. 
Kliniska fynd:
Vid akut eksem fynd enligt ovan. Vid kroniskt eksem ofta en mer tjock, erytematös hud med sprickor.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
Behandling:
Undvika exponering. Skyddsåtgärder med mjukgörande och fysiska barriärer. Lokala glukokortikoider vid allergiskt kontakteksem. 
 1. Usatine RP, Riojas M. Diagnosis and management of contact dermatitis. Am Fam Physician 2010; 82: 249-55. American Family Physician  
 2. Bains SN, Nash P, Fonacier L. Irritant Contact Dermatitis. Clin Rev Allergy Immunol. 2019;56(1):99–109. PMID:30293200. PubMed  
 3. Nielsen NH, Linneberg A, Menne T et al. Allergic contact sensitization in an adult Danish population: two cross-sectional surveys eight years apart (the Copenhagen Allergy Study). Acta Derm Venereol 2001; 81: 31-4. PubMed  
 4. Dotterud LK, Smith-Sivertsen T. Allergic contact sensitization in the general adult population: a population-based study from Northern Norway. Contact Dermatitis 2007; 56: 10-5. PubMed  
 5. Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutt. Miljöhälsorapport 2017. www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology. Contact dermatitis: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97(3 suppl 2): S1-S38.
 7. Nickel och allergi. Kemikalieinspektionen. Inget datum. (Hämtad 2019-11-26). www.kemi.se  
 8. Sørensen JA, Clemmensen KK, Nixon RL, et al. Tobacco smoking and hand eczema - is there an association?. Contact Dermatitis. 2015;73(6):326–335. PMID:26140658. PubMed  
 9. Johnston GA, Exton LS, Mohd Mustapa MF et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of contact dermatitis 2017. Br J Dermatol 2017; 176: 317-29. pmid:28244094 PubMed  
 10. Garner LA. Contact dermatitis to metals. Dermatol Ther 2004; 17: 321-7. PubMed  
 11. Hamann CR, Hamann D, Egeberg A, et al. Association between atopic dermatitis and contact sensitization: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2017;77(1):70–78. PMID:28392290. PubMed  
 12. Kostner L, Anzengruber F, Guillod C, Recher M, Schmid-Grendelmeier P, Navarini AA. Allergic Contact Dermatitis. Immunol Allergy Clin North Am. 2017;37(1):141–152. PMID:27886903. PubMed  
 13. Tan CH, Rasool S, Johnston GA. Contact dermatitis: allergic and irritant. Clin Dermatol. 2014;32(1):116–124. PMID:24314385. PubMed  
 14. Saary J, Qureshi R, Palda V, et al. A systematic review of contact dermatitis treatment and prevention. J Am Acad Dermatol. 2005;53(5):845. PMID:16243136. PubMed  
 15. Christoffers WA, Coenraads PJ, Svensson Å et al. Interventions for hand eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD004055. DOI: 10.1002/14651858.CD004055.pub2 DOI  
 16. Guillet G. Contact dermatitis. BMJ Best Practice, last updated May, 2019. bestpractice.bmj.com  
 17. Mostosi C, Simonart T. Effectiveness of Barrier Creams against Irritant Contact Dermatitis. Dermatology 2016; 232: 353-62. pmid:26990096 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus