Iktyos

  • Definition:Iktyos är en sjukdom där hudens keratinisering är påverkad. Den är nästan alltid ärftlig.
  • Förekomst:Tillståndet är ovanligt och förekommer hos en till två personer per 100 000 invånare. 
  • Symtom:Torr hud med fjällbildning.
  • Kliniska fynd:Hudförändringarna kan vara allt från lindrig rodnad i huden och/eller fin fjällning, till stora, fastsittande, flagande fjäll.
  • Diagnostik:Diagnostik sker i första hand vid de hudkliniker som finns vid varje länssjukhus. För att ställa exakt diagnos krävs ofta elektronmikroskopi, immunfärgning och genetisk analys.
  • Behandling:Symtomatisk behandling med fuktkrämer och frekvent duschning och bad är primär behandling. Retinoider peroralt kan ges i vissa fall.

Ovanliga sjukdomar

ICD-10

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.