Hudsvampinfektioner

  • Definition:Svampinfektioner i huden orsakas framförallt av dermatofyter eller jästsvampar.
  • Förekomst:Vanligt förekommande.
  • Symtom:Symtomen beror på lokalisation och typ av svamp.
  • Kliniska fynd:Ofta fjällande och röda utslag.
  • Diagnostik:Diagnosen bekräftas med direktmikroskopi och odling.
  • Behandling:I första hand lokala antimykotika.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.