Diskoid lupus erythematosus

Basfakta

Definition

  • Lupus erythematosus är en relativt vanligt förekommande autoimmun sjukdom som kan vara primärt systemisk (SLE) eller lokaliserad enbart till hud som diskoid lupus erythematosus (DLE).
  • Godartad hudsjukdom som yttrar sig som rödvioletta, skarpt avgränsade, fjällande plack.
  • Oftast lokaliserad till ansiktet med tendens till att läka med central atrofi, ärrbildning och hypo- och hyperpigmenteringar.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.