Atopiskt eksem

Sammanfattning

 • Definition:Kronisk, kliande hudsjukdom associerad med IgE-medierade allergier och sjukdomar, såsom astma och allergisk rinit.
 • Förekomst:Förekommer hos 5–30 % av skolbarn och hos 2–10 % av den vuxna befolkningen
 • Symtom:Klåda och utslag i ansiktet, på halsen och övre delen av bålen, i arm- och knäveck.
 • Kliniska fynd:Torr, kliande hud. Beroende på ålder förekommer utslagen på olika platser. 
 • Diagnostik:Oftast behövs ingen vidare diagnostik. Hos småbarn kan, vid misstanke om födoämnesallergi, remiss till barnläkare för allergeologisk utredning övervägas. 
 • Behandling:Består av kontinuerlig användning av mjukgörande, lokala kortikosteroider (i första hand), eventuellt kalcineurinhämmare, vid behandlingssvikt kan fototerapi och systemisk behandling övervägas.

Basfakta

Definition

 • Kallas även för atopisk dermatit/atopiskt eksem eller eksem och vid plötslig försämring av tillståndet akut eksem/dermatit:1
  • Vid tecken på IgE-sensibilisering används begreppet atopiskt eksem medan man talar om eksem när det inte föreligger en IgE-sensibilisering
  • Individer med atopiskt eksem har tidigare sjukdomsdebut, svårare eksem och mer kroniskt eksem men lokaliseringen av eksemet och säsongsvariationen är densamma, jämfört med icke-atopiskt eksem2
  • Ofta avser begreppet atopiskt eksem också icke-atopiskt eksem
 • Kronisk, kliande hudsjukdom som uppstår oftast i barnåldern:
  • Tillståndet antas ha immunologisk etiologi med förhöjda värden av IgE i serum
  • Tillståndet associeras med atopi, där sjukdomar som astma, eksem och allergisk rinit ingår
 • Utslaget består av ett otydligt avgränsat erytem med torr hud akutstadiet och kan presentera sig genom förtjockning av huden – lichenifiering – i det kroniska stadiet.
 • Atopiskt eksem ger många gånger livslånga besvär i variabel grad.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.