Aktinisk keratos

  • Definition:Aktinisk keratos kännetecknas av proliferation av dysplastiska keratinocyter. De är begränsade till epidermis och induceras av UV-ljus.
  • Förekomst:Ökande frekvens med stigande ålder och vanligare bland män. Prevalens på upp till 38 % bland ljushyade personer ≥50 år gamla, boende i norra Europa.
  • Symtom:Lesioner på solexponerad hud, särskilt i ansiktet, på öronbrosket, handryggen eller skalpen. De flesta lesioner är asymtomatiska, men några ger klåda eller sveda.
  • Kliniska fynd:Aktinisk keratos framträder vid inspektion och palpation som skrovliga, fjällande, ljusa till rödbruna papler och plack, storlek från en millimeter till flera centimeter. Ofta flera lesioner samtidigt. 
  • Diagnostik:Diagnosen kan ofta ställas på typisk klinisk bild. Biopsi rekommenderas vid osäker klinisk diagnos.
  • Behandling:Kryoterapi, fotodynamisk behandling (PDT) och/eller lokalbehandling med läkemedel har god effekt.

Basfakta

Definition

  • Aktinisk keratos kännetecknas av proliferation av dysplastiska keratinocyter. De är begränsade till epidermis och induceras av UV-ljus.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.