Gå direkt till huvudinnehållet

Utsättningsreaktioner efter användning av lokala kortikosteroider

Senast reviderad:


Definition:
Reaktion efter utsättning av lokala kortisonpreparat. 
Förekomst:
Ovanligt. 
Anamnes:
Hudrodnad med brännande/stickande känsla och ofta klåda. 
Kliniska fynd:
Erytem som kan sprida sig till områden som inte har behandlats. Pustler/papler kan förekomma. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Antihistaminer och nedkylning av huden. Andra behandlingsmetoder kan prövas men har otillräcklig dokumentation. 
  1. Sheary B. Topical corticosteroid addiction and withdrawal - An overview for GPs. Aust Fam Physician. 2016;45(6):386-388. PMID:27622228. PubMed  
  2. DermNet NZ. Topical corticosteroid withdrawal. February 2016 (Hämtad 2020-10-15). www.dermnetnz.org  
  3. Hajar T, Leshem YA, Hanifin JM, et al. A systematic review of topical corticosteroid withdrawal ("steroid addiction") in patients with atopic dermatitis and other dermatoses. J Am Acad Dermatol. 2015;72(3):541-549.e2. PMID:25592622. PubMed  
  4. Sheary B. Topical Steroid Withdrawal: A Case Series of 10 Children. Acta Derm Venereol. 2019;99(6):551-556. PMID:30734047. PubMed  
  5. Sheary B. Steroid Withdrawal Effects Following Long-term Topical Corticosteroid Use. Dermatitis. 2018;29(4):213-218. PMID:29923852. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas