Gå direkt till huvudinnehållet

Urtikaria

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Utslag med kliande och övergående urtikor. Kan vara reaktion på infektion, allergi, fysikaliska stimuli, insektsbett eller läkemedel. Ofta hittas ingen utlösande orsak. 
Förekomst:
Cirka 15–20 % av befolkningen får urtikaria någon gång under livet.
Symtom:
Klåda och kvaddlar av olika storlek och form. Det enskilda utslaget varar vanligtvis <4 timmar.
Kliniska fynd:
Typiska vita/ljusröda och platåaktigt upphöjda utslag som kan vara av olika storlek. 
Diagnostik:
Efterfråga möjliga utlösande faktorer. Vid misstanke om födoämnesutlöst urtikaria kan specifikt IgE tas. 
Behandling:
Eliminering av utlösande faktorer, ev antihistamin.
 1. Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018 Jul;73(7):1393-1414. PMID: 29336054 PubMed  
 2. Schaefer P. Acute and Chronic Urticaria: Evaluation and Treatment. Am Fam Physician. 2017 Jun 1;95(11):717-724. PMID: 28671445. PubMed  
 3. Powell RJ, Leech SC, Till S, et al. BSACI guideline for the management of chronic urticaria and angioedema. Clin Exp Allergy. 2015;45(3):547–565. PMID: 25711134 PubMed  
 4. Bernstein JA, Lang DM, Khan DA, et al. The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(5):1270–1277. PMID: 24766875. PubMed  
 5. Klimkowska M, Gülen T, Mattsson M, Ungerstedt J. Systemisk mastocytos - Nationella riktlinjer.Diagnosgruppen för Systemisk Mastocytos 2019.
 6. Rajan JP, Simon RA, Bosso JV. Prevalence of sensitivity to food and drug additives in patients with chronic idiopathic urticaria. J Allergy Clin Immunol Pract 2014; 2: 168-71. pmid:24607044 PubMed  
 7. Montgomery SL. Cholinergic urticaria and exercise-induced anaphylaxis. Curr Sports Med Rep. 2015 Jan;14(1):61-3. doi: 10.1249/JSR.0000000000000111. PMID: 25574887. PubMed  
 8. Urtikaria, angioödem (inklusive läkemedelsutlöst). Janusinfo. Region Stockholm. Hämtad 2020-10-05 www.janusinfo.se  
 9. Bernstein JA, Lang DM, Khan DA et al. The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update. Allergy Clin Immunol 2014; 133(5): 1270. pmid:24766875 PubMed  
 10. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Urtikaria. Hämtad 2020-10-06 nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 11. Svenska barnläkarföreningen, Delföreningen för allergi och lungmedicin. Överkänslighet mot antibiotika (2010), hämtad 2019-11-25 aol.barnlakarforeningen.se  
 12. Urtikaria VISS, region Stockhom. Hämtad 2020-10-07 www.viss.nu  
 13. Anafylaxi – Rekommendationer omhändertagande och behandling. Utarbetat på uppdrag av SvenskaFöreningen För Allergologi (SFFA) 2015. www.sffa.nu  
 14. Barniol C, Dehours E, Mallet J, Houze-Cerfon CH, Lauque D, Charpentier S. Levocetirizine and Prednisone Are Not Superior to Levocetirizine Alone for the Treatment of Acute Urticaria: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. Ann Emerg Med. 2018 Jan;71(1):125-131.e1. doi: 10.1016/j.annemergmed.2017.03.006. Epub 2017 May 3. PMID: 28476259.
 15. Palungwachira P, Vilaisri K, Musikatavorn K, Wongpiyabovorn J. A randomized controlled trial of adding intravenous corticosteroids to H1 antihistamines in patients with acute urticaria. Am J Emerg Med 2020. PMID: 32139204 PubMed  
 16. Beck LA, Bernstein JA, Maurer M. A Review of International Recommendations for the Diagnosis and Management of Chronic Urticaria. Acta Derm Venereol. 2017 Feb 8;97(2):149-158. PMID: 27349620 PubMed  
 17. Sharma M, Bennett C, Cohen SN, Carter B. H1-antihistamines for chronic spontaneous urticaria. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 14;11:CD006137. PMID: 25397904. PubMed  
 18. Kulthanan K, Hunnangkul S, Tuchinda P et al. Treatments of cold urticaria: A systematic review. J Allergy Clin Immunol 2019; 143: 1311-31. pmid:30776418 PubMed  
 19. McCormack PL. Omalizumab: a review of its use in patients with chronic spontaneous urticaria. Drugs 2014; 74: 1693-1699. PubMed  
 20. Urgert MC, van den Elzen MT, Knulst AC, et al. Omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria: a systematic review and GRADE assessment. Br J Dermatol 2015; Aug;173(2): 404-15. pmid:25891046 PubMed  
 21. Kozel MM, Mekkes JR, Bossuyt PM, Bos JD. Natural course of physical and chronic urticaria and angioedema in 220 patients. J Am Acad Dermatol. 2001 Sep;45(3):387-91. doi: 10.1067/mjd.2001.116217. PMID: 11511835. PubMed  
 22. Chansakulporn S, Pongpreuksa S, Sangacharoenkit P, Pacharn P, Visitsunthorn N, Vichyanond P, Jirapongsananuruk O. The natural history of chronic urticaria in childhood: a prospective study. J Am Acad Dermatol. 2014 Oct;71(4):663-8. doi: 10.1016/j.jaad.2014.05.069. Epub 2014 Jul 11. PMID: 25023899. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Tore Särnhult, överläkare, Hallandskustens hudmottagning
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim