Gå direkt till huvudinnehållet

Perioral dermatit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammatorisk hudsjukdom med symmetriska, erytematösa, papulära, eventuellt pustulösa, lätt fjällande utslag runt munnen, eventuellt runt näsan eller ögon.
Förekomst:
Incidensen är 0,5–1 % och >90 % är kvinnor
Symtom:
Lokal perioral hudirritation.
Kliniska fynd:
Periorala erytematösa, 1–2 mm stora, papler och pustler i kluster, ibland lätt fjällande. Fri zon närmast munnen. I vissa fall kan hudaffektion förekomma runt näsan och ögonen.
Diagnostik:
Ingen tilläggsundersökning bidrar till diagnosen.
Behandling:
Patienten ska sluta med eventuella lokala kortikosteroider och undvika hudprodukter och kosmetika som irriterar eller ockluderar huden. Vid lindrig form ges lokalbehandling med metronidazol eller topikal kalcineurinhämmare som tacrolimus eller pimecrolimus, och vid svårare former systemisk behandling med tetracyklin.
 1. Reichenberg J, Owen C, Ofori AO. Perioral (periorificial) dermatitis. UpToDate, last updated May 24, 2022. Accessed 14.02.2023 UpToDate  
 2. Tolaymat L, Hall MR. Perioral Dermatitis. 2022 Sep 5. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. PMID: 30247843 PubMed  
 3. Lipozenčić J, Hadžavdić SL. Perioral dermatitis. Clin Dermatol. 2014 Jan-Feb;32(1):125-30. PMID: 24314386. PMID: 24314386 PubMed  
 4. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatric periorificial dermatitis: Clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Pediatr Dermatol 2015; 32: 333 PMID: 25847356 PubMed  
 5. Hall CS, Reichenberg J. Evidence based review of perioral dermatitis therapy. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145:433. PubMed  
 6. Nguyen V, Eichenfield LF. Periorificial dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2006; 55:781. PubMed  
 7. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol 2008; 59:34. PubMed  
 8. Gray NA, Tod B, Rohwer A et al. Pharmacological interventions for periorificial (perioral) dermatitis in children and adults: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Mar;36(3):380-390. Epub 2021 Dec 2. PMID: 34779023 PubMed  
 9. Kammler HJ. Perioral dermatitis. Medscape, last updated Aug 16, 2019. emedicine.medscape.com  
 10. Ollech A, Yousif R, Kruse L, et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis. J Am Acad Dermatol 2020. PMID: 32032693 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet