Gå direkt till huvudinnehållet

Perioral dermatit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Ett ofta symmetriskt, erytematöst och papulärt utslag lokaliserat perioralt.
Förekomst:
Incidensen är 0,5–1 % och >90 % är kvinnor
Symtom:
Lokal perioral hudirritation.
Kliniska fynd:
Periorala erytematösa, 1–2 mm stora, papler och pustler i kluster, ibland lätt fjällande. Fri zon närmast munnen. I vissa fall kan hudaffektion förekomma runt näsan och ögonen.
Diagnostik:
Ingen tilläggsundersökning bidrar till diagnosen.
Behandling:
Patienten ska sluta med eventuella lokala kortikosteroider och undvika hudprodukter och kosmetika som irriterar eller ockluderar huden. Vid lindrig form ges lokalbehandling med metronidazol, azelainsyra eller topikal calcineurinhämmare som tacrolimus eller pimecrolimus, och vid svårare former systemisk behandling med tetracykliner eller makrolider.
 1. Kammler HJ. Perioral dermatitis. eMedicine, Nov 26, 2002; www.emedicine.com.
 2. Kuflik JH, Janniger CK, Piela Z: Perioral dermatitis: an acneiform eruption. Cutis 2001 Jan; 67(1): 21-2. PubMed  
 3. Lipozencic J, Ljubojevic S. Perioral dermatitis. Clin Dermatol 2011; 29:157. PubMed  
 4. Dirschka T, Szliska C, Jackowski J, Tronnier H. Impaired skin barrier and atopic diathesis in perioral dermatitis. J Dtsch Dermatol Ges 2003; 1:199.Dirschka T, Tronnier H, Fölster-Holst R. Epithelial barrier function and atopic diathesis in rosacea and perioral dermatitis. Br J Dermatol 2004; 150:1136. PubMed  
 5. Dirschka T, Tronnier H, Fölster-Holst R. Epithelial barrier function and atopic diathesis in rosacea and perioral dermatitis. Br J Dermatol 2004; 150:1136. PubMed  
 6. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatric periorificial dermatitis: Clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Pediatr Dermatol 2015; 32: 333 PMID: 25847356 PubMed  
 7. Hall CS, Reichenberg J. Evidence based review of perioral dermatitis therapy. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145:433. PubMed  
 8. Nguyen V, Eichenfield LF. Periorificial dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2006; 55:781. PubMed  
 9. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol 2008; 59:34. PubMed  
 10. Tempark T, Shwayder TA. Perioral Dermatitis: A Review of the Condition with Special Attention to Treatment Options. Am J Clin Dermatol. 2014 Apr;15(2):101-13. PMID: 24623018.
 11. Miller SR, Shalita AR: Topical metronidazole gel (0.75%) for the treatment of perioral dermatitis in children. J Am Acad Dermatol 1994 Nov; 31(5 pt 2): 847-8.
 12. Ollech A, Yousif R, Kruse L, et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis. J Am Acad Dermatol 2020. PMID: 32032693 PubMed  
 13. Rodríguez-Martín M, Sáez-Rodríguez M, Carnerero-Rodríguez A, et al. Treatment of perioral dermatitis with topical pimecrolimus. J Am Acad Dermatol 2007; 56:529. PubMed  
 • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet