Intertrigo

  • Definition:Klinisk beskrivning av inflammation på hudytor som ligger an mot varandra.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd i alla åldrar, särskilt bland överviktiga.
  • Symtom:Ofta lindrigt erytem som i början kan yttra sig som röda fläckar, nästan som spegelbilder, på vardera sidan om ett hudveck.
  • Kliniska fynd:Erytem, ibland med erosioner, fissurer, vesiklar, pustler, noduler, papler, plack, makulae.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Eventuellt tilläggsundersökningar med bakterieodling, svampodling och/eller Woods ljus.
  • Behandling:Beror på grad av inflammation. Oftast tillräckligt med lokalbehandling – hydrokortison, antimykotika och antibiotika.

Basfakta

Definition

  • Klinisk beskrivning av inflammation på hudytor som ligger an mot varandra.1
  • Tillståndet finns ofta i ljumskarna, i axillerna och i vecken under mammae.
  • Andra områden som kan drabbas är armvecken, vid naveln, perineum eller mellan fingrar och tår, i nackveck och i vecken på ögonlocken.2
  • Intertrigo blir ofta sekundärinfekterat.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.