Intertrigo

Basfakta

Definition

  • Intertrigo är den kliniska beskrivningen av en kutan inflammatorisk process som föreligger på hudytor som ligger an mot varandra.1
  • Tillståndet finns ofta i ljumskarna, i axillerna och i vecken under mammae.
  • Andra områden som kan drabbas är armvecken, vid naveln, perinealt eller mellan fingrar och tår, i nackveck och i vecken på ögonlocken.2
  • Intertrigo är ofta föremål för sekundärinfektion.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.