Gå direkt till huvudinnehållet

Intertrigo

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Klinisk beskrivning av inflammation på hudytor som ligger an mot varandra.
Förekomst:
Vanligt tillstånd i alla åldrar, särskilt bland överviktiga.
Symtom:
Ofta lindrigt erytem som i början kan yttra sig som röda fläckar, nästan som spegelbilder, på vardera sidan om ett hudveck.
Kliniska fynd:
Erytem, ibland med erosioner, fissurer, vesiklar, pustler, noduler, papler, plack, makulae.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Eventuellt tilläggsundersökningar med bakterieodling, svampodling och/eller Woods ljus.
Behandling:
Beror på grad av inflammation. Oftast tillräckligt med lokalbehandling – hydrokortison, antimykotika och antibiotika.
 1. Kalra MG, Higgins KE, Kinney BS. Intertrigo and secondary skin infections. Am Fam Physician. 2014 Apr 1;89(7):569-573. PubMed  
 2. Vakharia P. Intertrigo. Medscape, last updated Apr 28, 2017. emedicine.medscape.com  
 3. Mistiaen P, Poot E, Hickox S, Jochems C, Wagner C. Preventing and treating intertrigo in the large skin folds of adults: a literature overview. Dermatol Nurs 2004; 16: 43-6,49-57.
 4. Honig PJ, Frieden IJ, Kim HJ, Yan AC. Streptococcal intertrigo: an underrecognized condition in children. Pediatrics 2003; 112: 1427-9. Pediatrics  
 5. Schwartz RA. Gram-negative toe web infection. Medscape, last updated Juni 2017 emedicine.medscape.com  
 6. Laube S, Farrell AM. Bacterial skin infections in the elderly: diagnosis and treatment. Drugs Aging 2002; 19: 331-42. PubMed  
 7. Aste N, Atzori L, Zucca M, Pau M, Biggio P. Gram-negative bacterial toe web infection: a survey of 123 cases from the district of Cagliari, Italy. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 537-41. PubMed  
 8. Wiederkehr M. Tinea cruris. Medscape, last updated Nov 18, 2015. emedicine.medscape.com  
 9. Vårdgivare Skåne vårdriktlinjer infektioner. Erytrasma 2021-11-16 (hämtad 2022-04-22) vardgivare.skane.se  
 10. Nenoff P, Koch D, Krüger C, Drechsel C, Mayser P. New insights on the antibacterial efficacy of miconazole in vitro. Mycoses. 2017;60(8):552-557. doi:10.1111/myc.12620.PMID: 28370366 PubMed  
 11. Cullen SI, Rex IH, Thorne EG. A comparison of a new antifungal agent, 1 percent econazole nitrate (Spectazole) cream versus 1 percent clotrimazole cream in the treatment of intertriginous candidosis. Curr Ther Res Clin Exp 1984; 35: 606-9. PubMed  
 12. Thomas I, Janniger CK. Cutaneous candidosis. Clinical Consult Obstet Gynecol 1995; 7: 45-8. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Trondheim