Flegmone

Basfakta

Definition

  • Infektion i underhuden, med varierande djup ned mot muskelfascian.
  • Flegmone är mer diffust avgränsad än erysipelas – huden blir röd och varm men utan epidermala förändringar.
  • Infektionen är ofta en komplikation till ett sår, en sprickbildning, ett djurbett eller en dermatos.1
  • Akut, potentiellt allvarlig infektion med allmänpåverkan av patienten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.