Flegmone, cellulit

  • Definition:Akut infektion i underhuden som kan nå olika djup mellan hud och muskelfascia.
  • Förekomst:Vanligare bland äldre personer.
  • Symtom:Ofta börjar svullnaden och rodnade som en komplikation till ett sår eller en sprickbildning i huden.
  • Kliniska fynd:Över den djupliggande infektionen är huden erytematös och varm utan epidermala förändringar, och det finns ingen skarp gräns mot normal hud. Kan snabbt utvecklas till allvarlig infektion med feber och influensaliknande symtom i tidig fas.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. CRP kan vara av värde, men kan vara låg tidigt i förloppet. Sårodling vid purulenta huddefekter.
  • Behandling:Antibiotikabehandling peroralt vid okomplicerad flegmone. Vid allvarlig sjukdom krävs systemisk antibiotikabehandling och möjligen kirurgiskt dränage.

Basfakta

Definition

  • Infektion i underhuden, med varierande djup ned mot muskelfascian.1
  • Benämns också cellulit.
  • Flegmone är mer diffust avgränsad än erysipelas – huden blir röd och varm men utan epidermala förändringar.
  • Akut, potentiellt allvarlig infektion med allmänpåverkan av patienten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.