Gå direkt till huvudinnehållet

Flegmone, cellulit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut infektion i underhuden som kan nå olika djup mellan hud och muskelfascia.
Förekomst:
Vanligare bland äldre personer.
Symtom:
Ofta börjar svullnaden och rodnade som en komplikation till ett sår eller en sprickbildning i huden.
Kliniska fynd:
Över den djupliggande infektionen är huden erytematös och varm utan epidermala förändringar, och det finns ingen skarp gräns mot normal hud. Kan snabbt utvecklas till allvarlig infektion med feber och influensaliknande symtom i tidig fas.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. CRP kan vara av värde, men kan vara låg tidigt i förloppet. Sårodling vid purulenta huddefekter.
Behandling:
Antibiotikabehandling peroralt vid okomplicerad flegmone. Vid allvarlig sjukdom krävs systemisk antibiotikabehandling och möjligen kirurgiskt dränage.
  1. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014; 59: 10. pmid:24973422 PubMed  
  2. Dupuy A, Benchikhi H, Roujeau J-C, et al. Risk factors for erysipelas of the leg (cellulitis): case-control study. BMJ 1999; 318: 1591-4. British Medical Journal  
  3. Sigurdsson AF, Gudmundsson S. The etiology of bacterial cellulitis as determined by fine-needle aspiration. Scand J Infect Dis 1989;21:537-542. PubMed  
  4. Eron LJ, Lipsky BA. Use of cultures in cellulitis: when, how, and why?. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006; 25: 615. pmid:16896821 PubMed  
  5. Ko LN, Garza-Mayers AC, St John J, et al. Clinical Usefulness of Imaging and Blood Cultures in Cellulitis Evaluation. JAMA Int Med 2018. doi:10.1001/jamainternmed.2018.0625 DOI  
  6. Stamenkovic I, Lew PD. Early recognition of potentially fatal necrotizing fasciitis: the use of frozen-section biopsy. N Engl J Med 1984;310:1689-1693. New England Journal of Medicine  
  7. Morris A. Cellulitis and erysipelas. Clin Evid 2001; 6: 1280-3. Clinical Evidence  
  • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet