Erythema multiforme

  • Definition:Akut, självbegränsande, inflammatorisk polymorf hudsjukdom, som troligen är en hypersensitivitetsreaktion associerad med vissa infektioner och läkemedel.
  • Förekomst:Ganska vanlig sjukdom.
  • Symtom:Plötslig debut av symmetrisk erytematös hudlesion, ofta med liknande episoder tidigare.
  • Kliniska fynd:Utslag på extensorytorna, handflatorna, fotsulorna och slemhinnor, i regel symmetriskt lokaliserade. Targetlesioner ("måltavelutseende") med central uppklarning och erytematösa ringar i periferin är typiska.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och klinisk bild. I enstaka oklara fall kan hudbiopsi vara diagnostiskt.
  • Behandling:Tillståndet är oftast självläkande inom 2–4 veckor, och i lindriga fall behövs ingen behandling. Potenta lokala steroider kan användas för att dämpa inflammationen. Behandla/eliminera eventuellt utlösande orsak. Recidiv beror ofta på en underliggande herpesinfektion, och profylaktisk systemisk behandling med aciklovir eller valaciklovir kan vara aktuell. I uttalade fall kan systemisk steroidbehandling ges i doser på 40–60 mg prednisolon. 

Basfakta

Definition

  • Akut, självbegränsande, inflammatorisk polymorf hudsjukdom, som troligen är en hypersensitivitetsreaktion associerad med vissa infektioner och läkemedel.1-3
  • Hudlesionerna kan vara makulära, papulösa, urtikariella, bullösa.
  • Hudaffektion enbart, beskrivs som erythema multiforme minor (80 %), medan hud- och slemhinneaffektion benämns som erythema multiforme major (20 %).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.