Gå direkt till huvudinnehållet

Erythema multiforme

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut, självbegränsande, inflammatorisk polymorf hudsjukdom, som troligen är en hypersensitivitetsreaktion associerad med vissa infektioner och läkemedel.
Förekomst:
Ganska vanlig sjukdom.
Symtom:
Plötslig debut av symmetrisk erytematös hudlesion, ofta med liknande episoder tidigare.
Kliniska fynd:
Utslag på extensorytorna, handflatorna, fotsulorna och slemhinnor, i regel symmetriskt lokaliserade. Targetlesioner ("måltavelutseende") med central uppklarning och erytematösa ringar i periferin är typiska.
Diagnostik:
Typisk anamnes och klinisk bild. I enstaka oklara fall kan hudbiopsi vara diagnostiskt.
Behandling:
Tillståndet är oftast självläkande inom 2–4 veckor, och i lindriga fall behövs ingen behandling. Potenta lokala steroider kan användas för att dämpa inflammationen. Behandla/eliminera eventuellt utlösande orsak. Recidiv beror ofta på en underliggande herpesinfektion, och profylaktisk systemisk behandling med aciklovir eller valaciklovir kan vara aktuell. I uttalade fall kan systemisk steroidbehandling ges i doser på 40–60 mg prednisolon. 
 1. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. PMID: 16670744. PubMed  
 2. Ayangco L, Rogers RS III. Oral manifestations of erythema multiforme. Dermatol Clin 2003; 21: 195-205. PubMed  
 3. Volcheck GW. Clinical evaluation and management of drug hypersensitivity. Immunol Allergy Clin North Am 2004; 24: 357-71. PubMed  
 4. Zimmermann S, Sekula P, Venhoff M, et al. Systemic Immunomodulating Therapies for Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. A systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 2017; 153(6): 514-522. doi:10.1001/jamadermatol.2016.5668 DOI  
 5. Williams PM, Conklin RJ. Erythema multiforme: a review and contrast from Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis. Dent Clin North Am 2005; 49: 67-76. PubMed  
 6. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Kokuba H, Aurelian L, Burnett J. Herpes simplex virus associated erythema multiforme (HAEM) is mechanistically distinct from drug-induced erythema multiforme: interferon-gamma is expressed in HAEM lesions and tumor necrosis factor-alpha in drug-induced erythema multiforme lesions. J Invest Dermatol 1999; 113: 808-15. PubMed  
 8. Aurelian L, Ono F, Burnett J. Herpes simplex virus (HSV)-associated erythema multiforme (HAEM): a viral disease with an autoimmune component. Dermatol Online J 2003; 9: 1. PMID: 12639459. PubMed  
 9. Auquier-Dunant A, Mockenhaupt M, Naldi L, Correia O, Schroder W, Roujeau JC, for the SCAR Study Group. Severe cutaneous adverse reactions. Correlations between clinical patterns and causes of erythema multiforme majus, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis: results of an international prospective study. Arch Dermatol 2002; 138: 1019-24. PubMed  
 10. Shin HT, Chang MW. Drug eruptions in children. Curr Probl Pediatr 2001; 31: 207-34. PMID: 11500668. PubMed  
 11. Leaute-Labreze C, Lamireau T, Chawki D, Maleville J, Taieb A. Diagnosis, classification, and management of erythema multiforme and Stevens-Johnson syndrome. Arch Dis Child 2000; 83: 347-52. PubMed  
 12. Lam NS, Yang YH, Wang LC, Lin YT, Chiang BL. Clinical characteristics of childhood erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in Taiwanese children. J Microbiol Immunol Infect 2004; 37: 366-70. PubMed  
 13. Huff JC. Erythema multiforme and latent herpes simplex infection. Semin Dermatol 1992; 11: 207-10. PMID: 1390035.
 14. Ng PP, Sun YJ, Tan HH, Tan SH. Detection of herpes simplex virus genomic DNA in various subsets of erythema multiforme by polymerase chain reaction. Dermatology 2003; 207: 349-53. PubMed  
 15. Schofield JK, Tatnall FM, Leigh IM. Recurrent erythema multiforme: clinical features and treatment in a large series of patients. Br J Dermatol 1993; 128: 542-5. PubMed  
 16. Lemak MA, Duvic M, Bean SF. Oral acyclovir for the prevention of herpes-associated erythema multiforme. J Am Acad Dermatol 1986; 15: 50-4. PubMed  
 • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet