Gå direkt till huvudinnehållet

Erythema multiforme

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut, självbegränsande inflammatorisk polymorf hudsjukdom, som troligen är en hypersensitivitetsreaktion associerad med infektioner och i enstaka fall läkemedel.
Förekomst:
Den årliga incidensen har uppskattats till <1 %.
Symtom:
Plötslig debut av symmetrisk erytematös hudlesion, ofta med liknande episoder tidigare.
Kliniska fynd:
Kokarder, som även kallas targetlesioner ("måltavelutseende"), med central uppklarning och erytematösa ringar i periferin är typiska. Dessa sitter på extremiteternas sträcksidor, handflator och/eller fotsulor. Ibland även lesioner på slemhinnor.
Diagnostik:
Typisk anamnes och klinisk bild. I enstaka oklara fall kan hudbiopsi vara diagnostisk.
Behandling:
I lindriga fall behövs ingen behandling. Lokal steroidbehandling kan användas för att dämpa inflammationen. Recidiverande lesioner beror ofta på underliggande herpesinfektion där profylaktiskt aciklovir eller valaciklovir kan hjälpa. I uttalade fall ges prednisolon 40–60 mg/dag. 
  1. Trayes KP, Love G, Studdiford JS. Erythema Multiforme: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2019 Jul 15;100(2):82-88. PMID: 31305041 PubMed  
  2. de Risi-Pugliese T, Sbidian E, Ingen-Housz-Oro S, Le Cleach L. Interventions for erythema multiforme: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 May;33(5):842-849. PMID: 30680804 PubMed  
  3. Kowal-Vern A. Erythema multiforme. BMJ Best Practice, last updated Jan 2021. Accessed 4 April 2022. bestpractice.bmj.com  
  4. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. PMID: 16670744. PubMed  
  5. Lerch M, Mainetti C, Terziroli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current perspectives on erythema multiforme. Clin Rev Allergy Immunol. 2018;54:177-184. PubMed  
  6. Volcheck GW. Clinical evaluation and management of drug hypersensitivity. Immunol Allergy Clin North Am 2004; 24: 357-71. PubMed  
  7. Sokumbi O, Wetter DA. Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema multiforme: a review for the practicing dermatologist. Int J Dermatol. 2012 Aug;51(8):889-902. doi: 10.1111/j.1365-4632.2011.05348.x. PMID: 22788803 PubMed  
  8. Aurelian L, Ono F, Burnett J. Herpes simplex virus (HSV)-associated erythema multiforme (HAEM): a viral disease with an autoimmune component. Dermatol Online J 2003; 9: 1. PMID: 12639459. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet