Erysipelas

 • Definition:Akut, välavgränsad och ytlig hudinfektion orsakad av streptokocker (oftast grupp A, C eller G).
 • Förekomst:Relativt vanligt.
 • Symtom:Ömt och varmt erytem, ibland även allmänpåverkan.
 • Fynd:Homogent, skarpt avgränsat, lokalt erytem. Ofta illrött, lätt upphöjt med eventuellt svullna lymfkörtlar i avflödesområdet.
 • Diagnostik:Klinisk diagnostik med typiskt utseende. CRP och odling är sällan till hjälp.
 • Behandling:Behandling med fenoximetylpenicillin. Ibland behövs inläggning på sjukhus på grund av påverkat allmäntillstånd.

Basfakta

Definition

 • En internationell definition saknas:
  • Erysipelas har i svenska studier definierats som en akut insättande ytlig hudinfektion i dermis, ofta med frossa, allmänpåverkan och feber (minst 38 grader)1
  • Erysipelas karakteriseras av en välavgränsad, erytematös och eventuellt smärtsam hudförändring
  • En annan, med vardaglig beteckning på tillståndet är rosfeber
 • Cellulit ses som en mera djupt liggande infektion som når ned i subcutis, med en mer diffus avgränsning i huden:1-2
  • Både begreppen anses dock avspegla en liknande infektionsprocess och -etiologi
  • Klassisk erysipelas kan skilja sig kliniskt, patologiskt och mikrobiologiskt från cellulit men i många fall är det svårt att skilja mellan dem

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.