Gå direkt till huvudinnehållet

Erysipelas

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Akut, välavgränsad och ytlig hudinfektion orsakad av streptokocker (oftast grupp A, C eller G).
Förekomst:
Relativt vanligt.
Symtom:
Ömt och varmt erytem, ibland även allmänpåverkan.
Fynd:
Homogent, skarpt avgränsat, lokalt erytem. Ofta illrött, lätt upphöjt med eventuellt svullna lymfkörtlar i avflödesområdet.
Diagnostik:
Klinisk diagnostik med typiskt utseende. CRP och odling är sällan till hjälp.
Behandling:
Behandling med fenoximetylpenicillin. Ibland behövs inläggning på sjukhus på grund av påverkat allmäntillstånd.

 

 1. Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2019 (hämtad 2021-01-19). www.folkhalsomyndigheten.se  
 2. Bläckberg A, Trell K, Rasmussen M. Erysipelas, a large retrospective study of aetiology and clinical presentation. BMC Infect Dis. 2015 Sep 30;15:402. PMID: 26424182. PubMed  
 3. Goettsch WG, Bouwes Bavinck JN, Herings RM. Burden of illness of bacterial cellulitis and erysipelas of the leg in the Netherlands. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:834-839. PubMed  
 4. McNamara DR, Tleyjeh IM, Berbari EF, et al. Incidence of lower-extremity cellulitis: a population-based study in Olmsted county, Minnesota. Mayo Clin Proc 2007; 82:817. PubMed  
 5. Oppegaard O, Mylvaganam H, Kittang BR. Beta-haemolytic group A, C and G streptococcal infections in Western Norway: a 15-year retrospective survey. Clin Microbiol Infect. 2015 Feb;21(2):171-8. Epub 2014 Oct 14. PMID: 25658557. PubMed  
 6. Trell K, Rignér S, Wierzbicka M, Nilson B, Rasmussen M. Colonization of β-hemolytic streptococci in patients with erysipelas-a prospective study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Oct;38(10):1901-1906. Epub 2019 Jul 10. PMID: 31292789. PubMed  
 7. Eriksson BKG, Karkkonen K, Jorup-Rönström C, Wretlind B. Frequent colonization of betahaemolytic streptococci at various body sites including the perineum and anal canal during erysipelas and cellulitis. Infect Dis (Lond). 2019 Jul;51(7):534-540. Epub 2019 May 15. PMID: 31088328. PubMed  
 8. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis 2014; 59:147. PubMed  
 9. Rath E, Skrede S, Mylvaganam H, Bruun T. Aetiology and clinical features of facial cellulitis: a prospective study. Infect Dis (Lond). 2018 Jan;50(1):27-34. Epub 2017 Aug 2. PMID: 28768452. PubMed  
 10. Bruun T, Oppegaard O, Kittang BR, et al. Etiology of Cellulitis and Clinical Prediction of Streptococcal Disease: A Prospective Study. Open Forum Infect Dis. 2015 Nov 25;3(1):ofv181. PMID: 26734653. PubMed  
 11. Rath E, Skrede S, Oppegaard O, Bruun T. Non-purulent skin and soft tissue infections: predictive power of a severity score and the appropriateness of treatment in a prospective cohort. Infect Dis (Lond). 2020 May;52(5):361-371. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32052670. PubMed  
 12. Bruun T, Oppegaard O, Hufthammer KO, et al. Early Response in Cellulitis: A Prospective Study of Dynamics and Predictors. Clin Infect Dis. 2016 Oct 15;63(8):1034-1041. Epub 2016 Jul 11. PMID: 27402819. PubMed  
 13. Brindle R.J, O’Neill L.A, Williams OM. Risk, Prevention, Diagnosis, and Management of Cellulitis and Erysipelas. Curr Derm Rep 9, 73–82 (2020). https://doi.org/10.1007/s13671-020-00287-1
 14. Inghammar M, Rasmussen M, Linder A. Recurrent erysipelas--risk factors and clinical presentation. BMC Infect Dis. 2014 May 18;14:270. PMID: 24884840. PubMed  
 15. Oppegaard O, Skrede S, Mylvaganam H, Kittang BR. Emerging Threat of Antimicrobial Resistance in β-Hemolytic Streptococci. Front Microbiol. 2020 May 15;11:797. PMID: 32477287. PubMed