Gå direkt till huvudinnehållet

Kutan candida

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Är en ytlig jästsvampinfektion som kan påverka de flesta hudområden på kroppen.
Förekomst:
Ganska vanligt förekommande.
Symtom:
Erytem, särskilt i hudveck samt besvärande klåda och sveda.
Kliniska fynd:
Kliande, röda och vätskande förändringar i de stora hudvecken.
Diagnostik:
Prov för odling bör tas om den kliniska bilden inte är helt karakteristisk.
Behandling:
Lokalbehandling med imidazolderivat.
  1. Scheinfeld NS. Candidiasis, cutaneous. Medscape, last updated Jan 12, 2015.
  2. Kauffman CA. Overview of Candida infections. UpToDate, last updated Jan 05, 2017. UpToDate  
  3. Svampinfektioner i hud, naglar och munhåla. Nationellt kliniskt kunksapsstöd (2016) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  4. Lambiase MC, Vaughan TK. Candidiasis, cutaneous. eMedicine, September 1, 2004; www.emedicine.com  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim